Modele współpracy oraz wyceny realizowanych prac

Kontakty z różnymi klientami uświadczyły nas w przekonaniu, że nie istnieje jedna uniwersalna metoda współpracy. Dlatego też zazwyczaj po zapoznaniu się z istniejącą u klienta infrastrukturą informatyczną, staramy się elastycznie dopasowywać formę i zakres świadczonych usług do bieżących potrzeb, a także indywidualnych wymagań klienta.

Posiadamy cztery podstawowe modele współpracy:

 

Jednorazowa wycena projektu

Ten rodzaj współpracy możliwy jest przy zleceniach, w których z góry znany jest potencjalny czas (nakład pracy) potrzebny do obsługi zlecenia czyli np. w przypadku instalacji oprogramowania czy zlecenia na stworzenie serwisu internetowego.

Po przedstawieniu przez klienta specyfikacji wymagań proponujemy naszą wycenę, która jest stałą kwotą i będzie zapłacona po zrealizowaniu zleconej pracy.

 

Umowy serwisowe

W tym modelu podpisywana jest umowa pomiędzy Klientem a naszą firmą na stałą co miesięczną obsługę informatyczną. Uzgadniany jest wówczas koszt obsługi firmy, który uzależniony jest od wielkości infrastruktury informatycznej klienta czyli od ilości posiadanych komputerów oraz czasu reakcji na awarię.
Taka umowa zapewnia nieprzerwaną opiekę oraz regularną a zazwyczaj potrzebną diagnostykę sprzętu i oprogramowania a także znany i zazwyczaj szybki czas reakcji serwisu na awarie.

W ramach umów serwisowych nawet jeśli nie występują żadne awarie realizujemy stałe wizyty serwisowe w siedzibie klienta mające na celu monitorowanie poprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej, które może uchronić przed dopiero co zbliżającymi się awariami.

Dodatkowo umowa obejmuje wsparcie techniczne on-line czyli pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów przez telefon czy email.
Przy stałych umowach serwisowych nie limitujemy czasu pracy spędzonego u klienta.

 

Ryczałt godzinowy

W tym modelu także podpisywana jest umowa pomiędzy Klientem a naszą firmą jednak uzgadniana jest stała liczba godzin jakie serwisant spędzi w siedzibie klienta w miesiącu.

Miesięczna kwota za obsługę klienta uzależniona jest więc od ilości godzin oraz od czasu reakcji na pojawienie się awarii.

Po wykorzystaniu godzin zawartych w umowie od każdej dodatkowej godziny pracy naliczany będzie rabat (rabat od standardowej roboczo-godziny).

 

Usługi doraźne

Tę usługę dedykujemy przede wszystkim Klientom o małym zapleczu informatycznym. Nie jest wymagane podpisywanie z nami umowy a polega ona na pomocy doraźnej czyli przyjazd na wezwanie w razie usterki.

Rozliczenie za usługę następuje wówczas na podstawie przepracowanych godzin lub umówionej wcześniej stawki.