Jak wyłączyć JavaScript w przeglądarce Firefox.

Obsługa JavaSrcipt jest czasem niepotrzebna przy wyświetlaniu strony a czasem konieczne jest wyłączenie jej ze względów bezpieczeństwa.

W starszych wersjach Mozilli Firefox ( poniżej wersji 23 ) obsługę języka Java Script można był wyłączyć z poziomu opcji programu wchodząc w Narzędzia -> Opcje.

W nowszych wersjach Firefox np. najnowszej o numerze 40 modyfikacja tej opcji jest nieco utrudniona i twórcy zarezerwowali ją dla nieco bardziej doświadczonych użytkowników.

Żeby dostać się do tej opcji należy w pasku adresu wpisać: about:config i nacisnąć Enter.

blog_wylaczenie_javascript_1

Pojawi się okno ostrzegające o dostępie do opcji ukrytych, należy potwierdzić klikając:

„Zachowam ostrozność, Obiecuję. ”

blog_wylaczenie_javascript_2

Wyświetli się okno z dużą liczbą opcji ale my ograniczymy ich ilość w pasku szukaj wpisując „JavaScript.enabled”

Następnie najeżdżamy na opcję JavaScript.enabled w kolumnie Wartość (true) i klikamy na przełącz – pojawi się wartość false.

blog_wylaczenie_javascript_4

Od tej chwili po odświerzeniu przeglądarki strony będą otwierały się bez obsługi JavaScriptu.

Opcję tę możemy w analogiczny sposób włączyć klikając i przewracając początkową wartość true.